Klimková, Andrea. 2016. „„Leading Practice publication“ Ako Teoretický návod, Heuristický Projekt, Aj Praktické Majstrovstvo". Envigogika 11 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.521.