Vladyková, Lubov. 2016. „Identifikácia Aplikovanej morálnej Filozofie Akcentujúcej úvahy ekologického Typu – Ekologická Etika". Envigogika 11 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.512.