Beňková, Veronika, a Jan Činčera. 2010. „Prožitkové naučné Stezky Jako prostředek environmentální Interpretace Krajiny". Envigogika 5 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.51.