Nečas, Jiří. 2015. „Ekologická Encyklika Laudato si’ Jako výzva všem". Envigogika 10 (4). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.506.