Dlouhá, Jana, Eduard Petiška, Jiří Dlouhý, a Dana Kapitulčinová. 2015. „Možnosti a Rizika využití otevřených vzdělávacích Zdrojů V environmentálních Oborech Na vysokoškolské úrovni V ČR: Kritéria Pro Posouzení Kvality". Envigogika 10 (4). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.503.