Lehotská, Blanka, a Alena Magyarics. 2015. „Možnosti Zapojenia žiakov Do Praktickej Ochrany prírody V rámci Akcie „Pomoc ropuchám Pri jarných migráciách“ Na Železnej Studienke V Bratislave (1986 – 2015)". Envigogika 10 (4). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.496.