Kubrická, Jana, a Zdeněk Hromádka. 2015. „Environmentální Prvky Jako součást skrytého Kurikula V učebnici anglického Jazyka". Envigogika 10 (4). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.488.