Novanska, Viera, Jana Škvarková, a Bohumila Barková. 2015. „Hodnotenie uplatňovania Filozofie udržateľného Rozvoja V materských školách V Meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica Na báze indikátorov". Envigogika 10 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.487.