Záhumenská, Vendula. 2015. „Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí (anglická Verze)". Envigogika 10 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.482.