Hynek, Alois, Břetislav Svozil, Jakub Trojan, a Jan Trávníček. 2015. „Teoreticko-Metodologická Reflexe případové Studie krajinného Projektu Deblínsko". Envigogika 10 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.477.