Broukalová, Lenka, Václav Broukal, Jan Činčera, a Zdeňka Sopůšková. 2015. „„Dva Jsou víc Než jeden“: Evaluace Programu Organizace Čmelák – Společnost přátel přírody". Envigogika 10 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.468.