Labohý, Jan, Yvonna Gaillyová, a Radim Machů. 2015. „Hodnocení udržitelnosti moštárny V Hostětíně". Envigogika 10 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.449.