Sabo, Peter, a Ľudmila Sabová. 2013. „Niektoré Z úskalí evolučnej ontológie". Envigogika 8 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.390.