Vacínová, Markéta, a Tomáš Matějček. 2013. „Mezigenerační rozdíly V osobním Vztahu K přírodě". Envigogika 8 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.384.