Činčera, Jan. 2009. „Výstupy či Procesy: Paradigmatický (kvazi)spor environmentální výchovy". Envigogika 4 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.38.