Polášková, Anna. 2013. „Přednášky Na téma Ekologie a Ochrany přírody – předchozí Znalost a Postoje univerzitních Studentů prvních ročníků". Envigogika 8 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.377.