Barton, Andrew George, a Jan Vávra. 2013. „Jaké Jsou současné výzvy Střední Evropy? (What Are the Current Challenges Facing Central Europe? )". Envigogika 8 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.375.