Dlouhá, Jana, Pavel Šremer, and Jiří Dlouhý. 2011. “Proces Environment for Europe - 20 Years After the Dobříš Conference”. Envigogika 6 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.344.