Janoušková, Svatava. 2011. „ESDinds – společný Projekt Univerzit a nevládních neziskových Organizací". Envigogika 6 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.336.