Činčera, Jan. 2009. „Analýza průřezového tématu Environmentální výchova V Rámcovém vzdělávacím Programu Pro základní vzdělávání". Envigogika 4 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.33.