Huba, Mikuláš. 2013. „Interpelácia Ministra školstva – Vec: Environmentálna výchova a vzdelávanie". Envigogika 8 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.236.