Huba, Mikuláš. 2011. „Úvod K zborníku prác Finalistov 10. Ročníka súťaže študentských Esejí Na tému udržateľný spôsob života". Envigogika 6 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.165.