Jančaříková, Kateřina. 2009. „Environmentální výchova Na prvním Stupni základních škol". Envigogika 4 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.141.