Jančaříková, Kateřina. 2007. „Úcta K životu – Jeden Z cílů Environmentální výchovy V RVP a Lze Se S Ní Ve školní Praxi vypořádat?". Envigogika 2 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.115.