CHRENŠČOVÁ, V. Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 7, n. 1, 2012. DOI: 10.14712/18023061.70. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/70. Acesso em: 18 dub. 2024.