LAVEUVE, F. Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 17, n. 1, 2022. DOI: 10.14712/18023061.651. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/651. Acesso em: 6 pro. 2023.