ČINČERA, J. Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 6, n. 3, 2011. DOI: 10.14712/18023061.64. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/64. Acesso em: 13 srp. 2022.