DLOUHÁ, J. Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání: ... a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 16, n. 1, 2021. DOI: 10.14712/18023061.623. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/623. Acesso em: 18 čer. 2024.