HUBA, M. Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 15, n. 1, 2020. DOI: 10.14712/18023061.605. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/605. Acesso em: 21 kvě. 2024.