NOVANSKÁ, V.; PLATKOVÁ, A. Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 13, n. 1, 2018. DOI: 10.14712/18023061.566. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/566. Acesso em: 9 pro. 2023.