HUBA, M. Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 6, n. 3, 2011. DOI: 10.14712/18023061.165. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/165. Acesso em: 28 čer. 2022.