JANČAŘÍKOVÁ, K. Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat?. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 2, n. 2, 2007. DOI: 10.14712/18023061.115. Disponível em: https://envigogika.czp.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/115. Acesso em: 28 čer. 2022.