Jančaříková, K., & Kapuciánová, M. (2012). Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.71