Chrenščová, V. (2012). Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.70