Činčera, J. (2012). Děti a les: analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.67