Fílová, E., Andreska, J., & Ruiz, C. C. (2023). Faktory ovlivňující environmentální povědomí návštěvníků chráněných přírodních oblastí na ostrově Tenerife. Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.663