Dlouhá, J. (2022). Kreativní učení ve vzdělávání k udržitelnosti – metody, zkušenosti, inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností v relevantních projektech . Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.655