Janáková, M. (2023). Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education). Envigogika, 18(1). https://doi.org/10.14712/18023061.641