Dlouhá, J., Dvořáková Líšková, Z., & Ježková, V. (2021). Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.635