Dlouhá, J., Pospíšilová, M., & Vávra, J. (2021). Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.633