Janáková, M. (2021). Permakultura a její inspirace pro oblast společného (inkluzivního) vzdělávání. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.630