Henderson, L., Kuříková, M., & Kroufek, R. (2021). Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.628