Dlouhá, J. (2021). Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání: . a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.623