Vácha, Z., Ryplová, R., & Valvodová, E. (2021). Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol . Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.615