Janáková, M. (2020). Krajina k ochutnání. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.609