Huba, M. (2020). Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.605