Jančaříková, K. (2019). Ověřování diagnostického nástroje pro identifikace přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku. Envigogika, 14(2). https://doi.org/10.14712/18023061.595