Dlouhá, J. (2018). Zoufalství z vejšky: Psáno k 21. 8. 2018. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.574