Olšovský, J. (2018). Okamžiky rozhodnutí. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.570