Novanská, V., & Platková, A. (2018). Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.566